Máy định tầm Laze Garmin Approach Z80

14.990.000 15.500.000

  • Các phép đo khoảng cách bằng laser chính xác nhất, trong phạm vi 10 ”tính đến lá cờ, lên đến 350 thước Anh / 320 mét
  • Ánh xạ CourseView 2-D đầy đủ màu sắc được phủ trên kính ngắm cho hơn 41.000 khóa học trên toàn thế giới
  • Tính năng ổn định hình ảnh làm giảm độ rung và giúp bạn dễ dàng tìm thấy và đánh dấu cờ hơn
  • Tính năng Green View tự động hiển thị khoảng cách đến phía trước và phía sau của green
  • Tính năng PlaysLike Distance điều chỉnh khoảng cách dựa trên độ dốc lên hoặc xuống dốc; bật hoặc tắt để chơi giải đấu